Regulamin wynajmu

Data przyjazdu
Data wyjazdu

 


REGULAMIN REZERWACJI I WYNAJMU APARTAMENTÓW
NADMORSKIEGO CENTRUM NIERUCHOMOŚCI KOMPLEKS z dnia 28.12.2018 roku

I. Postanowienia ogólne – wprowadzenie
 

Niniejszy Regulamin określa warunki, zgodnie z którymi można dokonać rezerwacji obiektów noclegowych prezentowanych na stronie www.apartamentymierzeja.pl, www.stegnaforest.pl, Dokonanie rezerwacji on-line oraz rezerwacji telefonicznej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy, kto dokona rezerwacji, jednocześnie akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. Dokonanie rezerwacji oznacza złożenie oferty zawarcia umowy najmu obiektu noclegowego oraz deklarację wpłaty zaliczki wymienionej w pkt IV Regulaminu poniesienie całkowitych kosztów najmu. Zawarcie umowy następuje z chwilą potwierdzenia dokonania rezerwacji przez firmę Nadmorskie Centrum Nieruchomości KOMPLEKS, ul. Rybacka 127, 82-110 Kąty Rybackie, NIP: 583-289-55-47 (zwaną dalej „Nadmorskie Centrum Nieruchomości KOMPLEKS”). Każdorazowo, gdy w Regulaminie pojawia się określenie “Klient” oznacza ono osobę, która zamierza skorzystać z oferty Zarządcy obiektu reflektując niniejszy Regulamin. Każdorazowo, gdy w Regulaminie pojawia się określenie “Zarządca obiektu”, „Operator”, „Biuro Obsługi Rezerwacji – skrót BOR”, „Rezydent” oznacza ono firmę Nadmorskie Centrum Nieruchomości KOMPLEKS lub poszczególne działy firmy.

 

 1. Zakres Umowy najmu obiektu noclegowego

Umowa zawarta pomiędzy Zarządcą obiektu/Operatorem, a Klientem i obejmuje wyłącznie wynajem apartamentu
i miejsca postojowego. Koszty dojazdu i wyżywienia w trakcie pobytu są po stronie Klienta. W apartamentach zabrania się palenia tytoniu oraz wprowadzania zwierząt bez wcześniejszego uzgodnienia. W cenę wynajmu wliczone są opłaty za media (centralne ogrzewanie, prąd, woda) przy założeniu normalnego/standardowego z nich korzystania przez Klienta.

 

 1. Obowiązki Klienta
 1. Klient odpowiedzialny jest za przestrzeganie postanowień wynikających z niniejszego Regulaminu.
 2. Klient w szczególności, zobowiązuje się dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją wynajmowanego lokalu oraz części Obiektu przeznaczone do wspólnego korzystania, takie jak klatki schodowe, korytarze, inne pomieszczenia gospodarcze, otoczenie budynku (zieleń) oraz zastosowywać do wytycznych Regulaminów Porządkowych wywieszonych
  w gablocie, na tablicy informacyjnej w budynku, lub w innych powszechnie dostępny sposób.
 3. Klient przyjmuje pełną odpowiedzialność materialną za mienie Obiektu oraz wynajmowanego Lokalu. W szczególności ponosi pełną odpowiedzialność za szkody polegające na uszkodzeniu/dewastacji lub przewłaszczeniu powierzonego / udostępnionego mienia, w tym również za działania osób przebywających z Klientem w apartamencie/lokalu. Klient zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów usunięcia szkód i wymiany wyposażenia na wolne od uszkodzeń. O sposobie naprawienia szkody decyduje Zarządca lokalu - Operator najmu. Zarządca ma prawo do pokrycia kosztów szkody poprzez m.in. obciążenie karty kredytowej Klienta, żądanie zadośćuczynienia w gotówce, zatrzymania kaucji.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za osoby przebywające z nim w apartamencie. Naruszenie postanowień tego Regulaminu przez osoby przebywające z Klientem obciąża Klienta.
 5. Liczba osób, która może zamieszkać w wybranym apartamencie jest ograniczona do podanej w ofercie obiektu noclegowego. Informacja zamieszczona jest na stronie internetowej: www.apartamentymierzeja.pl, www.stegnaforest.pl. Jeśli przy zameldowaniu okaże się, że liczba Gości planująca zameldować się w apartamencie jest większa niż stanowi oferta, osoba z obsługi, upoważniona do wydania kluczy, może odmówić ich wydania lub zmiany oferty.
 6. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie zastanym.
 7. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy
  o ewentualnych uszkodzeniach i brakach w apartamencie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa klient. Zarządca uszkodzonego mienia decyduje o sposobie zadośćuczynienia.
 1. Rezerwacja
 1. Rezerwację obiektu można przeprowadzić w następujący sposób:
  1. Rezerwacji można dokonać za pośrednictwem strony internetowej www.apartamentymierzeja.pl, www.stegnaforest.pl,
   W tym celu należy znaleźć w wyszukiwarce dostępny w danym terminie i spełniający wybrane kryteria apartament. Po wypełnieniu krótkiego formularza rezerwacyjnego, w tym podaniu danych osobowych
   i kontaktowych, gość natychmiast otrzyma potwierdzenie rezerwacji. Należy uważnie zapoznać się z warunkami rezerwacji podczas jej dokonywania. Jeśli wybrana zostanie płatność przelewem, należy dokonać ją w wyznaczonym przez system terminie.
  2. Rezerwacji można także dokonać poprzez kontakt z Biurem Obsługi Rezerwacji NCNK
   (tel. 530 330 970, rezerwacje@ncnk.pl) lub recepcją Aparthotelu Stegna Forest (660 018 999, info@stegnaforest.pl). Po wybraniu wspólnie z konsultantem apartamentu, w ciągu 24 godzin, klient otrzyma drogą mailową potwierdzenie złożenia rezerwacji wraz z jej szczegółowymi warunkami.
  3. Rezerwacji można także dokonać poprzez pośrednika hotelowego (booking.com, airbnb.pl, nocleg.pl). W ciągu maksymalnie 24 h gość otrzyma szczegółowe informacje dotyczące wybranej oferty jak również formy płatności.
 2. W zależności od wyboru oferty należy dokonać płatności za pobyt na konto firmy Nadmorskie Centrum Nieruchomości KOMPLEKS: przelewem tradycyjnym, podając dane karty kredytowej lub e-przelewem w systemie SOFORT lub innym. Kwota zaliczki i szczegółowe warunki dotyczące wybranej oferty oraz numer rachunku bankowego, na który powinna zostać wpłacona kwota, zostaną podane podczas procesu rezerwacji.
 3. Ostateczne potwierdzenie odnotowania wpłaty zaliczki otrzymają Państwo pocztą elektroniczną (e-mail) w ciągu 24 godzin od zarejestrowania zaliczki na koncie firmy Nadmorskie Centrum Nieruchomości KOMPLEKS. W dokumencie potwierdzającym rezerwacje (e-mail) znajduje się dokładny adres zarezerwowanego apartamentu, a także dane kontaktowe do lokalnego Rezydenta, który przekaże klucze do lokalu.
 4. Brak wpłaty zaliczki w wyznaczonym terminie (liczy się termin zaksięgowania wpłaty, a nie realizacji przelewu) lub brak przedstawienia potwierdzenia dokonania wpłaty, spowoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
  W przypadku braku zaksięgowania wpłaty do dnia i godziny wyliczonej z systemu rezerwacja zostanie automatycznie anulowana. Gość otrzyma na maila informację, że rezerwacja została anulowana. W przypadku anulowania rezerwacji przez system z powodu niezaksięgowania wpłaty, wybrany apartament może nie być już dostępny, jak również może obowiązywać inna oferta niż przy poprzedniej rezerwacji. Niedotrzymanie terminu wpłaty zaliczki jest jednoznaczne ze zrezygnowaniem z wybranej oferty.
 5. W przypadku wpłaty zaliczki Klient otrzyma na życzenie paragon lub fakturę VAT.
 6. Najpóźniej w następnym dniu licząc od dnia rozpoczęcia pobytu, na konto Nadmorskiego Centrum Nieruchomości KOMPLEKS musi wpłynąć pełna wartość należności za wynajem apartamentu.
 7. Aby otrzymać Fakturę VAT dane do faktury należy podać niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji przesyłając je na adres mailowy rezerwacje@ncnk.pl, bądź wpisując informację w uwagach przy dokonywaniu rezerwacji on-line. Po zaksięgowaniu wpłaty biuro obsługi klienta wystawi stosowny dokument na wpłaconą kwotę. Po płatności pozostałej kwoty w dniu zameldowania zostanie wystawiona druga faktura na pozostałą cześć. Fakturę Gość otrzyma najpóźniej do 14 dni roboczych na podany adres mailowy. Jeśli cała wartość pobytu ma znaleźć się na jednym dokumencie należy zgłosić to do działu rezerwacji mailowo: rezerwacje@ncnk.pl. Jeśli dane do faktury nie zostaną zgłoszone bezpośrednio po dokonaniu rezerwacji w przypadku wpłaty zaliczki, bądź całej należności w zależności od wybranej oferty zostanie wystawiony paragon na przelaną kwotę, który będzie można odebrać na miejscu w dniu zameldowania. Jeżeli na etapie rezerwacji Gość nie podał danych do faktury a zaliczka została wpłacona, Gość otrzyma paragon w dniu zameldowania, nie mniej jednak może domagać się wystawienia faktury na pozostałą część kwoty pobytu, którą uiszcza w dniu zameldowania. Wówczas należy przy zameldowaniu podać dane do faktury oraz adres mailowy, na który dokument będzie miał zostać wysłany. Jeśli konieczne jest otrzymanie faktury w formie papierowej należy zgłosić to rezydentowi, w takim przypadku faktura będzie wystawiona w trakcie trwania pobytu bądź przesłana korespondencyjnie na podany adres.
 8. Klient w momencie zakwaterowania zobowiązany jest ponadto do uiszczenia:
  1. Jednorazowej opłaty za koszt obsługi pobytu w wysokości od 90 zł do 200 zł brutto / pobyt w 1 Lokalu (w zależności od wyboru oferty), zawiera zaopatrzenie Lokali w tekstylia (pościel, ręczniki do korzystania) oraz podstawowe i niezbędne środki chemiczne w ilości początkowej „na start” (proszek do prania, kapsułki do zmywarki, chemia kuchenna i toaletowa) i sanitarne (papier toaletowy, mydło, ręczniki papierowe, ściereczki, zmywak, worki na śmieci).
  2. Opłaty miejscowa / klimatyczna – według obowiązującej stawki w Gminie Stegna w wysokości 1,5 zł/doba/osoba (przez cały rok).

RODZAJE PŁATNOŚCI:

a. gotówką z Biurze Obsługi Klienta ul. Lipowa 32 w Stegnie, Biuro Obsługi Klienta ul. Rybacka 127 w Kątach Rybackich / Recepcji Obiektu Stegna Forest / mobilnym Rezydentem ,

b. płatność kartą możliwa dla zakwaterowania w lokalizacji: Stegna Forest, Baltic Park Stegna, Jantar Bursztynowe Osiedle stacjonarnie w Biurze Obsługi Rezerwacji w Stegnie przy ul. Lipowej 32 i Recepcji Apartamentów Stegna Forest,

c. płatność kartą możliwa dla zakwaterowania w lokalizacjach – Sztutowo, Kąty Rybackie w Biurze Obsługi Klienta na ul. Rybackiej 127,

9. Firma Nadmorskie Centrum Nieruchomości KOMPLEKS zastrzega sobie prawo odmowy rezerwacji
w przypadku braku miejsc w apartamentach, technicznej przerwy w użytkowaniu apartamentów oraz w przypadku zaistnienia innych przyczyn niewymienionych w regulaminie. Wówczas zaliczka – jeżeli została wpłacona – zostaje zwrócona Klientowi w całości.

10.Firma Nadmorskie Centrum Nieruchomości KOMPLEKS zastrzega sobie prawo zatrzymania zaliczki i anulowania rezerwacji w przypadku gdy:

 • zachowanie Klienta wskazuje na nieuczciwe zamiary,
 • istnieje uzasadnione podejrzenie, że w apartamencie będzie przebywała większa liczba osób niż wskazana podczas rezerwacji,
 • w przypadku braku możliwości zrealizowania rezerwacji, w związku z tym prób kontaktu z Klientem i braku odpowiedzi na te próby w ciągu 3 (trzech) dni,
 • w przypadku podejrzenia o blokowanie rezerwacji.

V. Zmiany w rezerwacji, zasady anulacji

1.Wpłacona kwota zaliczki nie podlega zwrotowi w przypadku anulowania rezerwacji. Klient ma podstawę do żądania przekazania paragonu lub F-VAT za wpłaconą zaliczkę.

2.Termin pobytu w danym obiekcie można przedłużyć tylko w przypadku dostępności wolnych miejsc w danym obiekcie, dokonując kolejnej rezerwacji po uzyskaniu potwierdzenia rezerwacji zgodnie z punktem IV regulaminu.

3.Możliwość przedłużenia pobytu podczas trwania pobytu należy ustalić z Biurem Obsługi Rezerwacji pod numerem 530-330-970, a następnie niezwłocznie rozliczyć przedłużenie z miejscowym Rezydentem, Recepcją, lub Biurem Obsługi Rezerwacji. Planowany zamiar przedłużenia pobytu należy zgłosić nie później niż do godziny 9:00 w dniu wymeldowania.

4.Przedłużenie doby hotelowej jest obciążone dodatkową opłatą w wysokości do 50% wartości ostatniej doby hotelowej zł (w zależności od okresu pobytu i sezonu wynajmu). Opłatę ustala Operator indywidualnie na prośbę Najemcy.

VI. Recepcja, Biuro Obsługi Klienta


1. Na terenie Obiektu Apartamentowego - Hotelowego STEGNA FOREST prowadzona jest Recepcja w okresie od 01 lipca do 31 sierpnia w dni robocze od 8:30 do 17.00 oraz w weekendy od 8.00 do 18.00 oraz w okresie od 01 czerwca do 30 czerwca i od 01 września do 30 września codziennie w godzinach 10:00 – 16:00. Kontakt z recepcją +48 660 018 999 telefoniczny, sms, lub email: info@stegnaforest.pl. Recepcja czynna w w/w godzinach umożliwia wynajem usług dodatkowych w Obiekcie, Personel służy udzielaniem informacji oraz rozwiązywaniem problemów.

2. Operator zastrzega możliwość wydłużenia lub skrócenia czasu pracy recepcji w zależności od potrzeb intensywności zakwaterowań i wykwaterowań oraz oczekiwanych wymagań ze strony Klientów.

3. Mobilna Recepcja Obiektu (przyjazdy doraźne w przypadku potrzeby lub na telefon Klienta) w okresie od 01 czerwca do 30 września poza godzinami stałych dyżurów oraz przez całą dobę w okresie od 01 października do 31 maja każdego roku kalendarzowego

4. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Klienta, będą odesłane na jego prośbę oraz koszt pod wskazany przez Klienta adres w ciągu 2 tygodniu od daty ich pozostawienia.

5. W przypadku nie otrzymania od Klienta dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Operator / Zarządca Obiektu przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te zostaną zutylizowane.

VII. Bezpieczeństwo w Lokalach, Budynku i Parkingach

1. Internet - Operator zapewnia na terenie Obiektu Stegna Forest ul. Grunwaldzka 1 E w Stegnie oraz w innych lokalach jeśli są one przedmiotem oferty bezprzewodowe łącze WI-FI dla Klienta. Operator nie odpowiada za utratę danych oraz wyciek informacji osobistych (haseł, loginów) na wskutek nieprawidłowego używania sieci internetowej i urządzeń elektronicznych. Operator nie odpowiada za warunki techniczne sieci internetowej, w szczególności jakość łącza internetowego, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer danych.

2. Monitoring - Operator zastrzega, iż Obiekt i Teren zewnętrzny w lokalizacjach: Apartamenty Stegna Forest ul. Grunwaldzka 1 E 82-103 Stegna, Willa Turkusowa ul. Piaskowa 40 82-110 Kąty Rybackie, jest monitorowany 24 godziny na dobę, na co Klient wyraża zgodę. Odczyt z zapisu monitoringu może zostać udostępniony Klientowi jedynie w przypadku uzasadnionym, szczególnie ważnym, usprawiedliwionym celu, jakim jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa lub na wniosek organów ścigania. Dostęp do systemu monitoringu i nagrań ma jedynie osoba upoważniona przez Operatora. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO znajduje się w dostępnym miejscu na klatce schodowej, posesji lub gablocie informacyjnej.

2. Plac Zabaw zewnętrzny – Klient zobowiązuje się do zapoznania się z Regulaminem Placu Zabaw oraz respektowania jego zapisów. Regulamin znajduję się na tablicy informacyjnej przy Placu Zabaw.

3. Sala Zabaw - Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Sali Zabaw w Obiekcie Apartamenty Stegna Forest ul. Grunwaldzka 1E w Stegnie oraz do jego przestrzegania. Regulaminu Sali Zabaw dostępny w pomieszczeniu zlokalizowanym na kondygnacji (-1) minus 1 w budynku.

4. Rowery - Operator Obiektu Apartamenty Stegna Forest ul. Grunwaldzka 1 E w Stegnie za odpłatnością lub bezpłatnie wypożycza rowery Klientom pełnoletnim lub małoletnim będącym pod opieką osoby pełnoletniej – Opiekuna. Rowery wypożycza się Klientom nie będącym po spożyciu alkoholu lub środków odurzających. Klient wypożyczający rower zobowiązany jest zwrócić rower w stanie odebranym. W szczególności zabrania się użytkowania rowerów na plaży, z uwagi na ryzyko uszkodzenia jego podzespołów. Korzystanie z rowerów tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Ewentualne uszkodzenia i awarie rowerów należy niezwłocznie zgłaszać Operatorowi.

5. Regulamin Parkowania - przez wjazd na teren Obiektów zarządzanych przez Operatora Klient otrzymujemy możliwość skorzystania z Parkingu oferującego naziemne miejsca postojowe oraz miejsca w hali garażowej wg przynależności wedle oferty lub wyboru przez Operatora. Klient wyraża zgodę na zasady i warunki korzystania z Parkingu określone w Regulaminie i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

 1. Po wjeździe na teren Parkingu zawarta zostaje umowa na korzystanie z miejsca parkingowego pomiędzy Zarządcą Obiektu, a Klientem.
 2. Opłata za najem miejsca parkingowego wliczona jest w koszt pobytu na określony apartament/lokal zgodnie z warunkami rezerwacji. Każdy Klient w momencie zakwaterowania otrzymuje pilot obsługujący wjazdową bramę na teren Obiektu oraz bramę garażową do hali podziemnej, jeśli miejsce w hali garażowej zostało Klientowi przydzielone.
 3. Parking jest niestrzeżony, czynny przez całą dobę, we wszystkie dni w roku. Do danego lokalu/apartamentu przynależne jest tylko jedno miejsce postojowe naziemne lub w podziemnej hali garażowej.
 4. Zarządca obiektu / Operator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia bądź utratę pojazdu pozostawionego na terenie Parkingu, jak również za uszkodzenie lub utratę rzeczy pozostawionych w pojeździe.
 5. Wyłącza się odpowiedzialność Zarządcy obiektu/Operatora z tytułu szkód komunikacyjnych i parkingowych, dotyczących pojazdów lub osób korzystających z Parkingu.
 6. Zabrania się wjazdu na teren Parkingu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, o których mowa w Ustawie
  o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych z dnia 28.10.2002r., (Dz. U. Nr 199, poz.1671 z późniejszymi zmianami);
  w przypadku niezastosowania się do zakazu i konieczności podjęcia działań przez upoważnione służby, ich kosztami będzie obciążony Klient.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Operatorowi / Zarządcy obiektu, bądź innym Użytkownikom,
  w związku z pozostawieniem pojazdu na terenie parkingu, drogach dojazdowych (wewnętrznych), a także miejsc nie przeznaczonych do parkowania.
 8. Zarządca Obiektu nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub w mieniu osób korzystających z Parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych, wyrządzone przez inne osoby, a także spowodowane działaniem siły wyższej.

VII. Zakwaterowanie i wykwaterowanie

 1. Dzień przed planowanym przyjazdem należy skontaktować się z: Biurem Obsługi Rezerwacji, Recepcją, Lokalnymi Rezydentami - celem ustalenia sprawnego zakwaterowania. Zarządca dopuszcza możliwość przekazania kluczy do lokalu
  w innym uzgodnionym z Najemcą miejscu (Biuro Obsługi Rezerwacji Stegna ul. Lipowa 32/17, Biuro Administracji NCNK Kąty Rybackie ul. Rybacka 127, Ochrona na budynku - w którym znajduje się apartament, Sejf przy biurze lub w innym miejscu ustalonym przez Operatora). Miejsce i forma jest ustalana indywidualnie. W szczególnych przypadkach osoba wydająca lub odbierająca klucze może potrzebować dodatkowo 1 godziny na dojazd do klienta.
 2. Klient zobowiązany jest do poinformowania Rezydenta (osoby odpowiedzialnej za zakwaterowaniei wykwaterowanie) najpóźniej dzień przed przyjazdem, o planowanej godzinie przyjazdu/odbioru kluczy. Zarządca obiektu może w dowolnej chwili nawiązać próbę kontaktu celem ustalania planowanej godziny przyjazdu.
 3. Standardowo zakwaterowanie możliwe jest od godz. 15:00 w dniu przyjazdu. Istnieje możliwość wcześniejszego zakwaterowania po uzgodnieniu szczegółów z Rezydentem. Lokal należy opuścić do godz. 10:00 w dniu wyjazdu, chyba że inaczej uzgodniono z Recepcją / Rezydentem.
 4. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Klient zobowiązany jest do natychmiastowego telefonicznego powiadomienia osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy i ustalenia wspólnie z Rezydentem nowego terminu odbioru kluczy.
 5. W sytuacji jeśli przyjazd miałby odbyć się w godzinach poza pracą BOR / Recepcji, pracownicy obsługi rezerwacji mogą poprosić o wpłatę całej kwoty rezerwacji na podany numer konta bankowego. Potwierdzenie wpłaty kwoty powinno zostać wysłane najpóźniej dzień po przyjeździe na adres mailowy rezerwacje@ncnk.pl bądź w formie MMS na numer Kontaktowy Biura Obsługi Rezerwacji tel. 530-330-970.
 6. W przypadku chęci zakwaterowania lub wykwaterowania w godzinach wieczornych i nocnych, tj. od 18:00-8:00 Zarządca ma prawo pobrać dodatkową opłatę, płatną na miejscu w gotówce w wysokości:

4.1. Późny check-in – zakwaterowanie po godzinie 20.00 – dodatkowa opłata 50 zł

4.2. Wczesny check-out – wykwaterowanie przed godziną 8.00 – dodatkowa opłata 50 zł

 1. Klient po przyjeździe, po wpłacie kwoty należnej z tytułu umowy najmu, będzie uprawniony do odbioru kluczy.
 2. Klient zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty należności z tytułu umowy najmu, także w przypadku opóźnienia w zakwaterowaniu lub skrócenia pobytu z przyczyn niezależnych od zarządcy obiektu.
 3. Firma Nadmorskie Centrum Nieruchomości KOMPLEKS nie wyda klucza osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz zachowujących się agresywnie, przez co stwarzających zagrożenie dla innych Klientów lub mienia.

8. W dniu przyjazdu Zarządca ma prawo pobrać od Najemcy Kaucję zwrotną w wysokości do 300,00 zł (trzystu złotych) tytułem zabezpieczenia ewentualnych uszkodzeń w lokalu i strat materialnych w postaci środków trwałych. Zarządca ma prawo nie pobrać kaucji w uzasadnionych przypadkach. Zarządca ma możliwość pre-autoryzacji karty płatnicznej / kredytowej, w sytuacji jeśli Klient poda dane karty na etapie procesu rezerwacji. W przypadku zdania lokalu bez uwag następuje anulowanie pre-autoryzacji w ciągu 48 godzin od daty wykwaterowania i zwrot środków. 
a przypadku zdania lokalu w stanie znacznie odbiegającym od odebranego Organizator Wynajmu ma prawo pobrać dodatkową opłatę za ponadnormatywny czas niezbędny na przygotowanie apartamentu dla kolejnych klientów z kaucji.

VIII. Wyposażenie Lokalu

Szczegółowe wyposażenie apartamentu znajduje się w wynajmowanym apartamencie w formie karty opisowej – inwentaryzacji.
Standardowy układ apartamentu/lokalu oraz jego wyposażenie lokalu obejmuje:

 1. Pokój dzienny z aneksem kuchennym (płyta elektryczna, lodówka, czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa, zastawa stołowa i akcesoria kuchenne, stół z krzesłami w części jadalnianej) opcjonalnie: zmywarka, piekarnik. Telewizor.
 2. Jedna lub dwie sypialnie z łóżkiem podwójnym wyposażona w łoże małżeńskie lub rozkładaną sofę.
 3. Łazienka z kabiną prysznicową, kompakt WC, umywalka. Opcjonalnie: pralka automatyczna, suszarka do włosów, żelazko, deska do prasowania, suszarka na bieliznę.
 4. Taras lub balkon z meblami tarasowymi.
 5. Lokal wyposażony jest w pościel oraz ręczniki w ilości odpowiadającej liczbie łóżek w mieszkaniu lub zadeklarowanej liczbie gości zgłoszonych w momencie dokonania rezerwacji. Na dodatkowe życzenie może zostać dostarczona dodatkowa pościel oraz podstawowe środki higieny – mogą obowiązywać dodatkowe opłaty. Do każdego apartamentu jest przypisane tylko jedno miejsce postojowe na samochód.

IX. Zasady porządkowe

 1. Klient jest zobowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego korzystania, takie jak klatki schodowe, korytarze, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku oraz zastosowywać się do odrębnych Regulaminów Porządku Domowego zatwierdzonych stosownymi Uchwałami Wspólnoty Mieszkaniowej wywieszonymi w gablocie lub na tablicy informacyjnej w budynku.
 2. Klient zobowiązuje się do korzystania z infrastruktury osiedlowej zgodnie z jej przeznaczeniem, a w szczególności do: dbania o zieleń, nie zanieczyszczania chodników, ulic, trawników, wind.
 3. Na klatkach schodowych w budynkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
 4. Klient nie może, bez zgody zarządcy obiektu, utrzymywać ani przechowywać zwierząt w apartamencie/mieszkaniu.
  W przypadku niepoinformowania Zarządcy o takim zamiarze Zarządca ma prawo do pobrania dodatkowej opłaty/kary umownej w wysokości 100 zł/doba/zwierzę za pobyt lub podjąć decyzję o wykwaterowaniu Klienta. W tym przypadku środki wpłacone przez Klienta nie ulegają zwrotowi.
 5. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania zarządcy obiektu o powstałych uszkodzeniach
  w apartamencie/mieszkaniu, bądź w jego wyposażeniu.
 6. Jeżeli okaże się, iż za powstałe uszkodzenia odpowiedzialny jest Klient lub osoby trzecie przebywające z Klientem
  w apartamencie/mieszkaniu, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia szkód i wymiany wyposażenia na wolne od uszkodzeń.
 7. Jeżeli sprawcą będzie Klient bądź osoba trzecia, za którą ponosi odpowiedzialność, zarządca obiektu ma prawo do pokrycia szkody obciążając kartę Klient lub żądając zadość uczynienia w gotówce za pokrycie szkód i strat materialnych.
 8. Apartament/mieszkanie jest samodzielnym lokalem mieszkalnym wykorzystywanym przez Klienta na podstawie stosunku najmu. W związku z powyższym Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Klienta lub inne osoby korzystające z mieszkania. W szczególności nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności, o której mowa w art. 846-852 kodeksu cywilnego.
 9. Za dzieci przebywające na terenie obiektów noclegowych odpowiadają rodzice. Apartamenty wynajmowane przez Operatora nie posiadają zabezpieczeń chroniących małe dzieci.

 

X. Opłaty dodatkowe

 1. W przypadku zdania lokalu w stanie znacznie odbiegającym od zastanego, Operator Wynajmu ma prawo pobrać dodatkową opłatę za ponadnormatywny czas niezbędny na przygotowanie apartamentu na przyjazd kolejnych Klientów.
 2. Najemca zobowiązuje się do uiszczenia opłaty miejscowej (klimatycznej) wg. obowiązującej stawki Uchwały gminy za każdy dzień pobytu (1,50 zł/os./dzień)
 3. Najemca zobowiązuje się do zapłaty należności za jednorazowy koszt obsługi pobytu w kwocie do 200,00 zł płatny niezależnie od ilości zarezerwowanych dni w mieszkaniu/apartamencie obejmujący m.in.: jednorazowe zaopatrzenie lokalu świeże tekstylia (pościel, ręczniki), środki chemiczne w ilości początkowej, opiekę i pomoc Rezydenta, zakwaterowanie i wykwaterowanie.
 4. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość wypożyczenia - odpłatnie: łóżeczka turystycznego, krzesełka do karmienia, wanienki, nocnika, żelazka z deską do prasowania.

Konieczne jest poinformowanie o tym podczas składania rezerwacji.

 • Łóżeczko turystyczne – 20 zł/doba
 • Krzesełko do karmienia – 15 zł/doba
 • Wanienka, nocnik – bezpłatnie,
 • Żelazko z deską do prasowania – bezpłatnie,
 1. Opłata za pobyt zwierząt wynosi 25 zł / doba / zwierzę. Możliwość przyjazdu ze zwierzęciem należy ustalać w momencie rezerwacji. Liczba lokali umożliwiająca pobyt ze zwierzętami jest ograniczona.
 2. W sytuacji zamiaru usytuowania drugiego samochodu należy taką ewentualną możliwość potwierdzić z Biurem Obsługi Rezerwacji (mogą występować dodatkowe opłaty od 15 do 30 zł za dobę). Operator nie gwarantuje drugiego miejsca postojowego.

XI. Dane osobowe

Najemca zostaje poinformowany, iż jego dane osobowe wskazane w procesie rezerwacji tj. imię, nazwisko, seria i nr dowodu osobistego, numer PESEL, numer telefonu, nr rejestracyjny auta, adres e-mail, nr rachunku bankowego, data zamieszkania, będą przetwarzane przez Wynajmującego / Operatora w celu niezbędnym do wykonania niniejszej umowy – wynajmu krótkoterminowego, której Stroną jest Najemca oraz do podjęcia działań na żądanie Najemcy przed zawarciem umowy. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Najemcy, celach przetwarzania oraz uprawnieniach Najemcy w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych stanowi Załącznik nr 1. Najemca potwierdza otrzymanie Załącznika nr 1 oraz fakt poinformowania go o sposobie oraz celach p

design by : LEMONPIXEL.pl  /  Rezerwację online obsługuje : HOTRES.pl

przewodnik po okolicy